Forandring med hypnoterapi

Alle nedenstående områder er blot symptomer på følelsesmæssige, mentale eller energimæssige ubalancer. Der er intet galt med dig. Symptomerne er indlæringer du har fået på et tidspunkt i dette eller i et tidligere liv, og de kan derfor vha. hypnose afhjælpes igen så din indre balance genoprettes. Du kan læse mere om nogle af områderne ved at klikke på dem.

Udgangspunktet i hypnoterapien er at arbejde med og forløse årsagerne til symptomerne. Så vær åben overfor at vi arbejder med de dybere lag og, at der kan dukke noget andet op end det, du imiddelbart havde forventet.


Eksempler på nogle af de emner jeg hjælper med


Hypnose kan hjælpe dig til at opnå

  • Indre ro, afslappethed i kroppen, ro i tankerne
  • Glæde, tilfredshed, fredfyldthed, afklarethed
  • Selvkærlighed, selvaccept, selvrespekt, hvile i dig selv
  • Tillid til dig selv og livet
  • Overskud, frihed
  • Træffe beslutninger, gennemslagskraft, konfliktløsning
  • Mod og styrke
  • Handlekraft, vælge til og fra, tage styring af dit eget liv, tage ansvar for dig selv
  • Initiativ, motivation
  • Intuition, opdage muligheder

Forandring af fortid, nutid og fremtid

Hvad ønsker du? Forestil dig drømmescenariet. At ALT er muligt. At du fuldt ud er i stand til at slippe de gamle vaner, blokeringer, begrænsende overbevisninger og afhjælpe ubalancer i din underbevidsthed og energifelt.

Hvordan vil du så gerne have det? Hvad vil du gerne opnå? Hvilke nye vaner ønsker du at skabe eller hvilke tidligere vaner og mønstre vil du genfinde? Hvordan har du det, når dit sind, din krop og din sjæl er i balance? Hvilke følelser vil du mærke? Hvilke tanker vil du tænke? Hvilke handlinger vil du udføre? Hvilke fornemmelser vil du have i kroppen?


BOOK TID ONLINE