Hypnose forbedrer hukommelsen markant

Hjerne

Hypnose hjælper på hukommelsen hos hjerneskadede

Det viser forskning.

Og det er endnu et fremragende eksempel på, hvor effektiv hypnose kan være. Selvom det endnu er uvist, hvorfor hypnose virker.

Jeg har netop læst en interessant artikel, der beskriver et nyt dansk studie foretaget af forskere ved bl.a. Aarhus Universitet.

Studiet er foretaget på en gruppe hjerneskadede patienter, der enten havde haft en blodprop i hjernen eller fået et slag mod hovedet med svækket hukommelse til følge.

Forskerne kan her måle, at hypnose hjælper på hukommelsen hos hjerneskadede.

Metoden som blev brugt var at foreslå hypnotiserede klienter, at de havde genvundet deres hukommelse til det niveau hukommelsen var inden hjerneskaden. Det forbedrede klienternes hukommelse mærkbart og effektivt.

Forbedringen i hukommelsen var faktisk så stor, at forsøgsdeltagerne efter hypnose sessionerne kunne huske ligeså godt som normalbefolkningen! Det er efter min mening helt fantastiske resultater.

Behandling med hypnose i fremtiden?

Forsøget følges op at et nyt forskningsprojekt til maj. Det vil forhåbentlig underbygge effekten af hypnose, sådan at hypnose i fremtiden kan tilbydes i sundhedsvæsenet som behandling til hjerneskadede.

Jeg er spændt på at se resultaterne af næste forskningsprojekt. Og jeg håber for patienter med hjerneskade, at hypnose snarest muligt bliver et behandlingstilbud i sundhedsvæsenet.

Og når hypnose kan forbedre hjerneskadedes hukommelse så markant, mon så ikke hypnose kan hjælpe ligeså effektivt på hukommelsen hos andre personer?

Mon ikke hypnose har en lignende positiv virkning på hukommelsen hos  f.eks. stressramte, hos personer med hjernerystelse osv.?

Det er jeg helt overbevist om.