Hypnose mod angst

Vil du gerne være fri for angst? Så kan hypnose være en blid og effektiv vej til varig forandring.


Overvejer du hypnose mod angst?

Vil du gerne slippe for de begrænsninger, bekymringer, kropslige spændinger og ubehag, som angsten kan føre med sig? Og i stedet kunne gøre alt det, du drømmer om – uden at være styret af angst? Det vil de fleste med angst hurtigt svare “ja!” til. Og hvis du har angst, så gør du det sikkert også.

De af mine kunder, der får hjælp til angst, beskriver at de på helt automatisk og forunderlig vis oplever at de situationer, der før var angstfyldte, er helt anderledes efter hypnosen. De fortæller, at de

  • kan slappe af
  • har ro i kroppen
  • tænker mindre over angsten
  • oplever langt mere overskud
  • føler sig mere fri til at gøre det de gerne vil
  • oplever angsten mindskes væsentligt eller helt forsvinder
  • føler sig lettede

Og hvis du selv har angst og ved hvor svært det kan være at leve med angst, vil du måske tænke ”århh – hvis jeg også bare havde det sådan”. For det er nok drømmescenariet for de fleste med angst – at opleve mere ro og overskud.


Når angst behandles med hypnose, kommer vi ind til kernen af dit problem

Angst kan opstå på forskellige tidspunkter i livet, og faktisk oplever mellem 6% og 15% af os angstanfald i løbet af et år. Angsten kan udløses af stress eller kriser i livet. Men det er ikke sikkert du selv helt kan sætte fingeren på, hvad det er, der har udløst din angst. På samme måde er det ikke sikkert, du er bevidst om, hvornår angsten er startet. Det kan omvendt også være, du selv (tror) du kender årsagen til, at du har angst.

Du kan få effektiv hjælp med hypnose, uanset om du kender årsagen og tidspunktet for angstens opståen eller ej.

Når du er i hypnose, så undersøger vi årsagen til din angst. For din underbevidsthed kender svarene, og dem finder vi frem under hypnosen. Jeg har haft kunder, der har tænkt ”ja ja, den er god med dig – jeg kan jo ikke huske det”, og de er blevet meget overraskede over at svarene alligevel dukker op under hypnosen.

For det kan godt være, at dit bevidste sind ikke husker, men dit underbevidste sind har lagret alle vigtige informationer, oplevelser og erfaringer fra tidligere. Og de kan hentes frem under hypnose.

På den måde er det muligt at komme ind til kernen af dit problem og behandle og arbejde med selve årsagen til angsten. Og det ser jeg som et betydningsfuldt led i behandlingen af angst – i modsætning til symptombehandling. Når vi har bearbejdet selve årsagen til din angst, så lægger vi nogle nye og bedre ”programmer” ind i din underbevidsthed.


”Bare” lidt bange eller katastrofetanker og angst

Vi kender alle sammen til det at være bange for noget. Det kan f.eks. være du er bange for at gå alene hjem om aftenen, bange for der sker dine børn noget slemt, bange for ikke at være elsket eller noget helt andet.

For frygt er en helt naturlig følelse, som har en meget vigtig funktion – nemlig beskyttelse. Så når du bliver bange og oplever frygt er det en advarselslampe, der har til hensigt at få dig til at reagere, hvis der er fare på færde.

Så vi har brug for at kunne blive bange for at kunne reagere og handle simpelthen for at kunne passe på os selv og overleve.

Men for nogle mennesker bliver ”almindelig” frygt og være lidt bange for noget til angst, som kan være en irrationel frygt i bestemte situationer. Det betyder, at du kan opleve angstsymptomer og katastrofetanker i situationer, hvor du ikke er i reel overhængende fare.

Eller du kan opleve angst for angsten, hvor dine tanker om, at du kan blive angst, simpelthen udløser angstanfald. Og hvis du har angst, så ved du nok godt, hvor opslidende det kan være, når kroppen reagerer med angstsymptomer, og du oplever, at det er helt umuligt at styre eller kontrollere angsten.


Bliv fri af angst med nye “programmer” i din underbevidsthed

De fleste føler sig magtesløse, når angsten tager fat, og det kan være svært at se en udvej og svært i det hele taget at forestille dig at blive fri af angsten. Nogle forsøger sig med afspændingsøvelser og mindfulness for at mindske angsten. Andre tager medicin mod angst for at dæmpe symptomerne og kunne holde ud at være til. Men medicin er symptombehandling og har desuden nogle bivirkninger. Så jeg vil anbefale dig at undersøge andre muligheder for at få hjælp til angsten.

Nogle forsøger at tænke eller tale sig ud af angsten hos en psykolog eller psykoterapeut. Det kan give nogle værdifulde indsigter, men mange oplever, at det er langsommelig vej at gå, eller at angsten alligevel ikke slipper sit tag helt.

Med hypnose “omprogrammeres” din underbevidsthed, sådan at forandringerne sker helt automatisk, uden at du behøver gøre andet for det, end bare at tillade det ske.


Jeg tilbyder frygt- og angst behandling i København

Jeg har selv arbejdet med bl.a. kognitiv terapi, da jeg arbejdede i psykiatrien. Min erfaring er, at hypnose absolut er den mest effektive, hurtigste og mest skånsomme vej til varig behandling af angst.

Jeg vil med glæde hjælpe dig.


BOOK TID HER

“Jeg føler på mange måder at jeg er roligere og mere afslappet i sociale situationer, hvilket er super dejligt. Jeg er mindre nervøs for hvad jeg siger, og når jeg har sagt noget som jeg analyserer på bagefter, tror jeg at jeg er blevet bedre til at lade det fare”


Ung kvinde som ikke har fået hypnose mod angst endnu


Når du har fået hypnose mod angst, kan du tillade dig selv at blive glad og fri


Mere information om angst

Læs mere om, hvordan jeg kan hjælpe med specifikke former for angst f.eks. social angst, fobier eller eksamensangst.

Hvis du vil vide mere generelt om angst, kan du læse mere på Psykiatrifondens hjemmeside eller hos Angstforeningen.