Om Janne Andersen

Rejsen mod højere bevidsthed

Jeg ser os mennesker som sjæle, der er her på jorden for at lære og udvikle os. Og det liv, vi lever nu, er blot en del af hele vores rejse som sjæle.

Når vi oplever ”forhindringer” og svære begivenheder på vores vej, er de i virkeligheden muligheder for at vi kan lære noget af dem og dermed udvikle os. Der er altså ”guld i lortet” som man siger – hvis vi ellers er villige til at opdage det og gennemgå læringsprocesserne og transformationen der følger.

Vi er ikke ofre for omstændighederne i vores liv – selvom vi nogle gange kan tro det. Men vi har altid et valg til at handle. Vi vælger selv (bevidst eller ubevidst), hvordan vi perciperer os selv og verden omkring os samt, hvordan vi vil reagere på det. Dermed har vi også selv indflydelse på, hvordan vores liv former sig fremadrettet.

Det var jeg dog selv forholdsvis længe om at opdage.

Som barn havde jeg en meget livlig fantasi og en god forestillingsevne. Jeg var en dagdrømmer og levede i min egen fantastiske, magiske eventyrverden, hvor begrænsninger ikke eksisterede. Det kunne derfor til tider godt være svært at blive konfronteret med den virkelige verden og dens begrænsninger, som var så fjernt fra mit eget indre liv.

Jeg følte at jeg var landet på den helt forkerte planet. Følelser som at være anderledes, alene, forkert og ikke at passe ind, var derfor i lang tid grundpræmisser i mit liv. Men dengang forstod jeg ikke læringen i begivenhederne, der udspillede sig i og omkring mig, sådan som jeg gør nu.

Det var først, da jeg i mit voksne liv begyndte at forstå, at der er en mening med det hele, gik ind i mine læringsprocesser og lyttede til min intuition, at jeg begyndte at lande i mig selv og opleve en dybere ro og tillid til livet.

Min egen læring og erfaring har været medvirkende til, at jeg altid har været optaget af at forstå menneskers indre, psykiske mekanismer og udvikling.

Som psykiatrisk sygeplejerske fandt jeg det utilstrækkeligt blot at lindre psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Jeg syntes det var langt mere interessant at gå på opdagelse i, hvordan menneskers bagage af tidligere oplevelser og erfaringer kan være med til at forme deres liv.

Første gang jeg selv var i hypnose vidste jeg, at jeg ville være hypnoterapeut. For hypnose er som at skyde en genvej, fordi det er muligt at gå bagom de bevidste tanker og barrierer og finde svarene i det underbevidste sind.

For mig er underbevidstheden det samme som sjælen, vores højere selv, vores essens, den højere bevidsthed. Der hvor alle svar og visdom findes.

Jeg bliver stadig forundret over at opleve, hvordan underbevidstheden er som en nøgle, der åbner nye døre og nye muligheder. Og jeg er fascineret af i hvor høj grad vi selv kan tage styring af vores liv og vælge, hvilke døre vi åbner og hvilke muligheder vi griber.

Livet er en lang lærings- og udviklingsrejse. Rejsen er vejen mod højere bevidsthed. Jeg går stadig vejen – med tillid, begejstring og åbne øjne (det meste af tiden).


Min faglige baggrund

Reiki 1 healingskursus – 2019

Hypnotisør og hypnoterapeut – 2014

Mindfulness instruktør – 2014

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi – 2010

Sygeplejerske – 2002


Connect med mig på LinkedIn

Hvis du vil vide mere om min faglige baggrund, kan du connecte med mig på LinkedIn.


FIND MIG PÅ LINKEDIN